วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564

มู่ลี่ไม้ ราคา 1100 บาท / ตร.หลา

 มู่ลี่ไม้ ราคา 1,100 บาท / ตร.หลา

มู่ลี่ไม้บาสวูด ระบบธรรมดา ราคา 1,100 บาท / ตร.หลา
มู่ลี่ไม้บาสวูด ระบบโซ่วน ราคา 1,300 บาท / ตร.หลา
มู่ลี่ไม้รามิน ระบบธรรมดา ราคา 1,300 บาท / ตร.หลา
มู่ลี่ไม้รามิน ระบบโซ่วน ราคา 1,500 บาท/ ตร.หลา

สนใจรายละเอียดเข้าไปที่ www.prcurtain.com หรือ www.prdecor.com

เพจ www.facebook.com/nattapong300